Miltä kuulostaisi, että lähimmästä terveyskeskuksestasi saisi ravitsemusterapeutin palveluiden lisäksi matalamman kynnyksen ravinto-ohjausta? Kallion peruspalvelukuntayhtymään kuuluvissa Ylivieskan ja Nivalan terveyskeskuksissa tämä on ollut mahdollista jo pitkään. Janika Maunula ja Suvi Ainasoja ovat sairaanhoitajia ja Ravintovalmentajia (Trainer4You), jotka pitävät päivystysvastaanoton lisäksi ravinto-ohjausta viikoittain.

Nivalan terveyskeskuksen toiminta on erittäin hieno esimerkki siitä, mitä muutoksia voidaan saada aikaan työntekijän aloitteesta. Maunula törmäsi Trainer4Youn Ravintovalmentaja-koulutukseen 2013 ja kipinä tehdä ravinto-ohjausta sai alkunsa. Maunulan silloinen esimies Arja Rättyä suhtautui kouluttautumiseen erittäin myönteisesti ja heti koulutuksen päätyttyä laitettiinkin ravinto-ohjaus vastaanotto pystyyn yhdeksi päiväksi viikossa. Nyt toiminta on kehittynyt ja laajentunut ja samanlaista vastaanottoa pitää myös Ainasoja Ylivieskassa kahtena päivänä viikossa.

Ravinto-ohjaukseen asiakkaat tulevat usein lääkärin lähetteen kautta. Maunula ja Ainasoja käyvät ravitsemusterapeutille laitetut lähetteet läpi ja poimivat omalle vastaanotolleen asiakkaat, jotka voisivat hyötyä elintapaneuvonnasta. Tähän ryhmään kuuluvat mm. ylipainosta tai vatsavaivoista kärsivät henkilöt. Naisten tekemä ohjaustyö on todella arvokasta niin asiakkaan kuin ravitsemusterapeutinkin näkökulmasta.

Sekä Nivalassa että Ylivieskassa kerran kuussa vieraileva ravitsemusterapeutti Anne Halmetoja on todella tyytyväinen käytäntöihin. Hän ohjaa tarpeen mukaan omalta vastaanotoltaan asiakkaita seurantaan ravinto-ohjaukseen.

Asiakas voi myös itse varata ajan ravinto-ohjaukseen tai lähete saattaa tulla myös depressiohoitajilta, kansantautihoitajilta, A-klinikan puolelta sekä hammashuollon puolelta.

Oma painonhallintaryhmä

Maunula ja Ainasoja järjestävät myös Kallion painonhallintaryhmiä, jotka on tarkoitettu työikäisille henkilöille, joiden BMI on yli 30. Ryhmiä järjestetään kaksi vuodessa ja yksi 8-10 hengen ryhmä kokoontuu yhteensä viisi kertaa. Tapaamisilla käydään läpi mm. elämäntapamuutoksen peruspilareita sekä opetellaan asteittain keinoja säännölliseen, monipuoliseen ja terveyttä edistävään syömiseen. Lisäksi ryhmässä käydään läpi liikunnan ja unen merkitystä sekä stressinhallintataitoja. Ryhmäläiset opettelevat uusia tapoja kotitehtävien avulla ja ryhmän jälkeen asiakkailla on mahdollisuus jatkaa yksilöohjauksessa.

Ennaltaehkäisy isossa roolissa

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio kehittää toiminnassaan ennaltaehkäisevää puolta jatkuvasti. Parhaillaan on esimerkiksi Nivalan kaupungilla käynnissä Lähekkö liikkeelle -hanke, joka on tänä syksynä käynnistynyttä matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa. Liikuntareseptejä tänne voivat kirjoittaa Maunulan ja Ainasojan lisäksi kansantautihoitajat.Palvelun on tarkoitus laajentua pian myös neuvolapalveluihin .Liikuntaneuvoja käy yhdessä asiakkaan kanssa liikkumassa kerran viikossa ja etsimässä asiakkaalle mieluisia lajeja. Asiakkailta on tullut hyvää palautetta hankkeesta.

Lisäksi keväällä käynnistettiin Peruspalvelukuntyhtymä Kallion kehittämisen asiantuntija Riitta-Liisa Kujalan toimesta ravitsemustyöryhmä, jonka ensimmäisenä tavoitteena on ikääntyneiden ravitsemuksen kehittäminen.

Tiivis moniammatillinen yhteistyö

Yhdeksi parhaista puolista Peruspalvelukuntyhtymä Kallion toiminnassa Maunula ja Ainasoja nimeävät ammattilaisverkoston, jonka puoleen voi koska tahansa kääntyä. Kaikki ammattiryhmät ovat helposti konsultoitavissa, mikä takaa myös asiakkaalle parhaan mahdollisen hoidon. Asiakkailta onkin tullut hyvää palautetta ja he ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakkaita ei jätetä tyhjän päälle antamalla esimerkiksi polvivaivaiselle ohjeistuksesi pudottaa painoa. Pelkkien neuvojen sijaan asiakkaalle tarjotaan ammattiapua ja työkaluja painonpudotuksen toteuttamiseen. Ammattilaisten tekemässä työssä korostuu myös henkisen tuen merkitys.

Janika Maunula ja Suvi Ainasoja

”On mahtavaa, kun olemme päässeet yhdistämään ravintovalmennuksen ja sairaanhoitajan työn ja saamme hyödyntää sekä yhdistää kaikkien koulutustemme oppeja käytännössä. Pääsemme myös pitämään tietoja ajan tasalla vuosittaisilla koulutuksilla. Traine4Yuoulle kiitos siitä, kun on todella hyvät työkalut ja materiaalit, joita voi hyödyntää käytännön työssä ja niitä kehitetään toiveiden mukaan eteenpäin.”

-Maunula ja Ainasoja

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here