Aalto-yliopiston professori Erkki Vauramo näkee vanhusten aktiivisessa kuntoutuksessa sekä ohjatussa voimaharjoittelussa valtavat mahdollisuudet. Hänen mukaansa Suomessa on 12 000 – 15 000 laitospaikkaa liikaa. Niissä makuutetaan vanhuksia, jotka voitaisiin hyvin kuntouttaa ylös sängystä takaisin itsenäiseen elämään, jos tähän olisi vain parempia resursseja ja osaamista. Vauramon mukaan aktiivisemmalla vanhusten kuntouttamisella voitaisiin säästää 700 – 900 miljoonaa euroa, mikäli hoitohenkilökunnan osaamiseen, tietämykseen, ajankäyttöön sekä hoitokeskusten tiloihin sekä välineisiin panostettaisiin ja hoitokäytäntöjä uudistettiin vastaamaan tämän päivän tarpeita.

Tässä artikkelissa viitataan Ylen uutiseen (lue tästä) sekä Vauramon Ylen aamu-Tv:n haastatteluun.

Liike on lepoa parempi kuntoutumiskeino

Professori Vauramon mukaan suurimpana ongelmana on se, että vanhuksia ohjataan liikaa sänkyyn, eikä liikkumaan. Kyse on resursseista, tiloista ja välineistä, mutta hyvin usein myös osaamisesta ja asenteista. Hänen mukaansa Suomessa on vielä sairaanhoitopiirejä, joiden terveyskeskuksissa ei ole lainkaan liikuntatiloja ja -välineitä kuntoutumisen tueksi. Nykyisessä järjestelmässä on siis alueita, joissa kuntoutuminen on lähes mahdotonta. Lähtökohtana tulisikin pitää sitä, että jokaiseen terveyskeskukseen saataisiin riittävät puitteet kuntoutusta varten, Vauramo selventää.

Voimaa vanhuuteen

Lihasvoima ja –massa sekä toimintakyky heikkenevät nopeasti vuodelevossa. Täydellisen liikkumattomuuden seurauksena menetys voi olla kymmeniä prosentteja kuukaudessa. Vuodelepo voikin olla kohtalokasta, jos vuoteen pohjalta ei päästä riittävän nopeasti ylös ja aktiivisen kuntoutuksen pariin.

Aalto-yliopiston tutkimusryhmän mukaan aktiivisella lihasvoimaharjoittelulla voitaisiinkin vähentää merkittävästi laitospaikkoja. Samalla kohotettaisiin merkittävästi vanhusten kuntoa, elämänlaatua sekä itsenäistä selviytymistä. Vauramon mukaan vanhuksia jätetään esimerkiksi kaatumistapaturmien jälkeen liian pitkäksi aikaa sänkyyn makaamaan, vaikka heitä pitäisi aktivoida liikkumaan sekä kuntoutumaan voimaharjoittelun keinoin. Tietoa, osaamista ja tiloja vain tarvittaisiin enemmän, jotta säästöt ja hyödyt saataisiin konkretisoitua.

Parempaa elämää pidempään

Vauramon mukaan Suomessa ei ole vielä riittävästi ymmärrystä sekä osaamista aktiivisen kuntoutuksen mahdollisuuksista ja hoitokäytännöt ovat osin vanhentuneita. Tilojen ja välineiden puute on myös osa ongelmaa. Liiallisesta makuuttamisesta koituukin sekä turhia hoitokuluja yhteiskunnalle, että inhimillistä elämänlaadun laskua vanhuksille. Suuri osa ikäihmisistä voisikin asua pidempään omassa kotonaan, mikäli heitä kuntoutettaisiin aktiivisemmin. Se olisi samanaikaisesti heille itselleen tavaton elämänlaadun parannus, että valtava säästö terveydenhuollon kasvavista kustannuksista.

Erikoistumiskoulutukset ratkaisevat osaamishaasteen

Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan sekä asenteiden muuttamista, että osaamisen lisäämistä. Terveydenhuolto- ja liikunta-alan ammattilaisten yhteistyössä piilevät valtavat mahdollisuudet yhteiskunnallisten säästöjen sekä vanhusten elämänlaadun parantamisen näkökulmasta.

Liikunta- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset kaipaavat lisää ja parempaa koulutusta vanhusten liikunnallisen kuntoutuksen tueksi. Trainer4You tarjoaakin täsmäkoulutusta sekä voimavalmennuksen että terveysvalmennuksen tueksi.

Voimavalmentajakoulutus perehdyttää opiskelijan voimaharjoittelun perusteisiin, harjoitusliikkeiden tekniikoihin sekä kehittelyihin, harjoittelun ohjelmointiin ja periodisointiin sekä erikoistekniikoiden hyödyntämiseen ja voimaharjoittelun eri kohderyhmiin. Pääkouluttajana Voimavalmentajakoulutuksessa toimii valmennus- ja testausopin maisteri, valmentaja, intohimoinen voimailija, Tuoma Rytkönen. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä.

Trainer4You Terveysvalmentajakoulutus tarjoaa tuoreimman tiedon sekä käytännönläheisimmän, näyttöön perustuvan osaamisen eri elintapasairauksien liikunnallisesta kuntoutuksesta. Terveysvalmennuksen lisäosaamisella terveydenhoidon ja liikunnan ammattilaiset voivat yhdessä toteuttaa vaikuttavaa ja arjen tasolle jalkautuvaa elintapahoitoa sekä liikunnallista kuntoutusta. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä.

Lähde: Yle.fi: Vanhukset ja ikääntyminen 3.7.2017 klo 13.13, Aalto-ylipiston professori Erkki Vauramon haastattelu Ylen aamu-Tv:ssä.

1 KOMMENTTI

  1. […] Lihaskuntoharjoittelun on osoitettu olevan turvallinen harjoitusmuoto, johon voivat osallistua myös varsin heikkokuntoiset henkilöt. Jo parin kuukauden mittainen periodi säännöllistä sekä nousujohteista harjoittelua lisää lihasmassaa noin 5-10 % sekä maksimaalista lihasvoimaa 15-30 %. Tutkimusten valossa säännöllinen, 2 kertaa viikossa toteutettu harjoittelu kohtuullisen suurilla painoilla toteutettuna paransi seurantaryhmän kävelynopeutta 15-30 % verrokkiryhmään verrattuna. Voidaankin todeta, että säännöllinen harjoittelu parantaa liikkumis- ja toimintakykyä etenkin vajaakuntoisilla sekä vähän liikkuneilla vanhuksilla. Edellisten hyötyjen lisäksi arvioidaan, että aktiivisemmalla vanhusten kuntouttamisella voitaisiin Suomessa säästää 700 – 900 miljoonaa euroa vuodessa, jos vain hoitohenkilökunnan terveysvalmennusosaamiseen sekä kuntoilu-/ kuntoutusympäristöihin panostettaisiin enemmän. (Lue lisää Vanhukset voimailemaan -artikkelista.) […]

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here