Millainen muuttujapersoona sinä olet? Trainer4You-kouluttaja Lasse Seppänen esittelee eri muuttujatyyppejä sekä heidän vahvuuksiaan ja heikkouksiaan.

Ihmisen persoonallisuus ja temperamentti luovat reunaehdot muutostyylille. Toimimme muutosprosessissa useimmiten juuri niin, kuten olemme toimineet elämäämme koskevissa asioissa aina ennenkin.

Trainer4Youn kouluttaja ja valmentaja Lasse Seppänen käy läpi kolme erilaista muuttujatyyppiä, joiden kautta löydät mahdollisesti oman tapasi toimia ja siten myös mahdollisia kompastuskiviä, jotka jarruttavat tavoitteisiin pääsyä.

Muuttujatyypeissä ei ole kyse persoonallisuus- tai temperamenttityyleistä, vaan pikemminkin ulospäin näyttäytyvistä toimintastrategioista.

Harkitsija

Harkitsija etenee muutoksen portailla rauhallisesti. Varsinkin esiharkinta- ja harkintavaihe kestävät pitkään, yleensä useita kuukausia tai jopa vuosia. Harkitsija puntaroi muutoksen hyötyjä sekä haittoja erityisen tarkkaan ja mikäli harkitsija perustaa päätöksensä rationaalisiin seikkoihin, voi muutoshaaste koitua liian suureksi. Kynnys jatkaa eteenpäin kasvaa ja motivaatio sekä kiinnostus loppuvat, ennen kuin muutokseen johtavia konkreettisia toimia on ehditty käytännössä toteuttaa.

Harkitsijan vahvuus on korkea sitoutumisen aste. Mikäli harkitsija selviytyy suunnitteluvaiheeseen, näyttää tulevaisuus valoisalta muutoksen suhteen.

Harkitsijan kohdalla suurimmat uhkatekijät muutoksen toteutumiselle ovat negatiiviset asenteet, kuten pessimistisyys sekä rajoittavat uskomukset. Sekä pessimistisyys että uskomukset voivat olla kasvuympäristön perintöjä, joita harkitsija ei tiedosta tai joista harkitsija ei ole kokenut tarvetta päästä eroon.

Koska harkitsijalla muutos etenee usein hitaanlaisesti, ei hän välttämättä huomaa konkreettisia muutoksia ja tämä voi heikentää motivaatiota. Liiallinen harkinta saattaakin heikentää motivaatiota, varsinkin jos odotukset ovat epärealistiset.

Harkitsijan on hyvä kiinnittää alusta asti huomiota sisäisen motivaation lainalaisuuksiin, sillä sisäisen motivaation tunnevaikutus edistää muuten verkkaista tahtia sekä lujittaa tehtyjä päätöksiä. Vaikka harkitsija vaikuttaa ulospäin hyvin loogis-järkevältä, hänen henkinen tasapainonsa järkkyy helposti. Tämä johtaa helposti vetäytymiseen sekä harkinta-ajan pidentymiseen.

Jojottelija

Jojottelija hyppää muutoksessa portaalta toiselle. Hän onkin ns. pitkän linjan muuttuja, sillä hänellä jos kellä, on kokemuksia erilaisista muutosprojekteista. Jojottelijan eteneminen ei ole loogista, vaan esimerkiksi toteutusvaiheessa repsahdukset voivat heikentää motivaatiota ja henkilö palaa harkintavaiheeseen uudelleen. Seuraavalla kerralla eteneminen muutoksen portailla on yleensä hitaampaa, koska muistissa ovat aiemmat epäonnistumiset, jotka laittavat pohtimaan, kannattaako koko prosessia aloittaa olleenkaan. Kun aiemmat pettymykset unohtuvat tietoisesta mielestä, on aika viritellä uutta muutosprojektia.

Jojottelija on trendidieettien mainonnan ykkösuhri. Jojottelija poikkeaa helposti jo laaditusta suunnitelmasta, koska tunnetoiminnot ohjaavat vahvasti jojottelijaa kokeilemaan uutta.

Jojottelija kärsii usein ns. opitusta avuttomuudesta. Opitussa avuttomuudessa henkilön epäonnistumista vahvistava ajattelu on tiedostamatonta. Hän ei usein itse huomaakaan ajattelevansa epäonnistumista sekä sisäisen puheen olevan muutosta vastustavaa. Opittu avuttomuus syntyy toistuvista epäonnistumisista sekä usein myös itsetuntoa ja itseluottamusta heikentävästä ulkopuolisesta palautteesta.

Jojottelijan kannattaa panostaa tavoitteenasetteluun huolelliseen laatimiseen sekä muutosta estävien sekä jarruttavien tekijöiden huomioimiseen ennalta. Ylipäätään suunnitelmallisuus ennaltaehkäisee loppuun palamista ja voimavarojen vähentymistä, mikä johtuu liian rajuista muutoksista.

Toimija

Toimija aloittaa usein muutoksen toteutusvaiheesta. Toiminta on siis monesti harkitsematonta ja toiminnalta puuttuu vedenpitävä suunnitelma. Toimijan kohdalla kiteytyy hyvin sanonta: ”Visio ilman toimintaa on päiväunta. Toiminta ilman visiota on painajaista.” Vaikka toimijan käyttäytyminen laitetaan usein temperamentin piikkiin, on nopean reagoinnin malli myös ympäristöstä opittua.

Toimijan heikkoutena on unohtaa tai sulkea pois muutokselle merkitykselliset tekijät. Toimijaa motivoivatkin usein ulkoiset motiivit. Tällöin pysyvyyteen sekä kestävyyteen tarvittavat sidosaineet, kuten ilon ja merkityksellisyyden kokemukset, jäävät helposti paitsioon.

kestavamuutos
Lue lisää: Kestävä muutos, Fitra Oy, 2014.

Toimijan kohdalla on tärkeää tehdä tietoiseksi muutosportaan vaiheet sekä laatia pitkäjänteisyyteen perustuva suunnitelma. Toimija tekee paljon. Myös virheitä, joten niihin suhtautuminen ratkaisee pitkällä aikavälillä sitoutumisen. Toimija ei aina tunnista omia voimavaroja sekä taitoja, vaan rapatessa roiskuu. Voimavarojen puute voi johtaa helposti sekä fyysiseen että psyykkiseen ylikuormitukseen, jolloin erityisesti kokonaiselämän hallinta korostuu.

Toimijan motivaatio pitää usein toiminnan hyvin yllä, sillä saavuttaessaan tavoitteen, tämä suuntaa jo seuraavan projektin kimppuun. Tavoitteen saavuttamiseen liittyvästä palkitsemisesta on hyvä sopia jo etukäteen, sillä toimija usein harmittelee, ettei ehdi nauttia saavuttamistaan asioista.


Lasse Seppänen toimii Trainer4Youn kouluttajana sekä valmentajana aiheinaan mm. psyykkinen valmennus, kuntouttava ja ennaltaehkäisevä harjoittelu sekä kestävyysliikunta.

Toimittanut: Kalle Kotiranta / Fitra Oy

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here