Personal training-ala on vakiinnuttanut paikkansa vakavasti otettavana sekä haluttuna aktiivisen terveyden palveluna. Etenkin kuntokeskusten odotetaan tarjoavan asiakkailleen PT-palveluja, mutta personal training-palvelut voivat olla luonteva osa myös valmennusyhtiöiden, työterveystoimijoiden, urheilukauppojen, apteekkien ja matkanjärjestäjien palvelutarjoamaa. Lisäksi pt-palveluja tarjoavat luonnollisesti myös personal trainingiin erikoistuneet yhden tai useamman henkilön yritykset sekä PT-studiot. Mutta mitä on personal training vuonna 2021? Mihin suuntaan sen ennustetaan kehittyvän lähitulevaisuudessa? 

1. Personal training on kokonaisvaltaisempaa

Personal training on jalostunut reilun parin vuosikymmenen aikana kunto- ja kehonmuokkausvalmennuksesta kohti kokonaisvaltaisempaa hyvinvointivalmennusta ja viime vuosina yhä enemmän elämäntapavalmennuksen suuntaan. Harjoittelun ohjelmointi ja liikuntavalmennus on saanut rinnalleen ravintovalmennuksen lisäksi myös psyykkistä valmennusta, kuntoutusta, terveysvalmennusta, stressinhallinta- ja palautumisvalmennusta, sekä yleistä elämänhallintaa edistävää neuvontaa ja ohjausta. Asiakastarpeiden kasvaessa ja monipuolistuessa, myös personal trainereiden täydennyskoulutuksiin kohdistuu uudenlaisia sisältö- ja laatuvaatimuksia.

 

2. Personal training on moni-ilmeisempää

Personal trainingia on saatavissa tänä päivänä monenlaisessa formaatissa. Perinteisen yksilövalmennusten lisäksi pt:t tarjoavat osaamistaan asiakkailleen pienryhmävalmennuksina, etäpalveluina, verkkovalmennuksina, yritys- ja johtoryhmävalmennuksina sekä PT-studioiden harjoitteluoikeiden rinnalla myytävinä valmennuspalveluina. Mikä sitten on oikea ja paras tapa tuottaa personal trainer-palveluja? Mihin suuntaan ennustamme pt-palveluiden kehittyvän lähitulevaisuudessa.

Kaikki edellä mainituista palvelumuodoista ovat erinomaisia tapoja auttaa asiakasta ongelmansa ratkaisemisessa ja tavoitteensa saavuttamisessa. Sen vuoksi kaikki edellisistä formaateista ovat hyviä keinoja personal trainining-osaamisen kaupallistamiseen. Mikään edellä mainituista palvelumalleista ei ole sen oikeampi tai väärempi tapa tuottaa PT-palveluita.

 

3. Personal training on sopivampaa jokaisen kukkarolle

Taloustutkimuksen vuonna 2017 toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan kolmannes työikäisistä suomalaisista on kiinnostunut personal training–palveluiden hankkimisesta. Suurin kiinnostus PT-palveluja kohtaan on 35-49–vuotiailla henkilöillä, joista selvä enemmistö on naisia. 33% kiinnostuneista olisi valmis maksamaan palveluista 600-1800€ vuodessa, mutta vain 2% olisi valmis maksamaan kyseistä summaa enemmän.

 

4. Personal training on skaalautuvampaa

Tämän tiedon valossa voidaan todeta, että yksilövalmennus rajaa suhteellisen korkean hintansa vuoksi valtaosan suomalaisista pt-palveluiden ostopäätöksen ulkopuolelle. Sen sijaan pienryhmävalmennus ja verkkovalmennus asettuvat kustannuksiltaan hyvin edellä mainittuihin hintaraameihin. Lisäksi personal trainerin etävastaanotto, ohjelmointipalvelut, yritysten työntekijöilleen tarjoamat tyhy-palvelut, valmennukselliset puhelinsovellukset ja muut digitaaliset valmennusratkaisut ovat palvelumuotoja, joiden avulla personal training-osaaminen voidaan saada hinnaltaan sekä jaeltavuudeltaan yhä useamman potentiaalisen asiakkaan saataville.

 

5. Personal training on kannattavampaa

Mielestäni olisi tärkeää päästä irti mieltä sekä saavutettavuutta rajoittavasta ajatuksesta, jossa personal training on oikeaa personal trainingia vain kasvotusten ja kahden kesken toteutettuna. Ajatus rajoittaa palvelun hinnaltaan elitistiseksi ja valtaosan potentiaalista ulkopuolelle, samalla se rajoittaa personal trainerin ansaintaa merkittävästi. Yksilövalmennuksella on vaikeaa ansaita elantoaan tai ainakaan päästä kovinkaan hyville kuukausipalkoille, vaikka paiskisi töitä lähes kellon ympäri. Se näkyy valitettavasti ennen pitkää myös palvelun laadussa, sillä aikaa ja huomiota per asiakas on tarjottavissa tällöin rajoitetusti.

 

6. Personal training on segmentoidumpaa

Luovu siis edellä mainitusta mieltä, sekä liiketoimintaa rajoittavasta periaatteesta ja ymmärrä, että kaikki keinot asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi ja tavoitteen saavuttamisen tukemiseksi, joiden toteuttamisessa kykenet hyödyntämään personal trainer-osaamistasi ovat sitä itseään, eli personal training-palvelua. Toteutit sitä sitten livenä, striimattuna tai nauhoitteiden avulla, henkilökohtaisesti, pienryhmän kanssa, suurille massoille, yrityksille tai kuluttaja-asiakkaille ja liittyi valmennussisältösi sitten terveellisempien elintapojen opettamiseen, kehon muokkaamiseen, suorituskyvyn optimoimiseen, vaivan tai vamman kuntouttamiseen, terveyden, kehon tai mielen valmentamiseen, olet silloin asian ytimessä. Tulevaisuuden personal training on monimuotoisempaa, segmentoidumpaa, mielikuvituksellisempaa ja suuremmalle asiakaspotentiaalille soveltuvaa budjetti-, premium- ja kaiken kansan hyvinvointivalmennusta.

 

7. Personal training on suurempaa ja halutumpaa

Kaikki signaalit antavat vahvaa uskoa siitä, että personal training–ala jatkaa voimakasta kasvuaan myös tulevina vuosina. Se saavuttaa tulevaisuudessa täysin uusia asiakassegmenttejä, jotka tulee osata ottaa huomioon palveluita tuotteistettaessa. Kesä on loistavaa aikaa valmistautua tulevaan syksyyn itseään ja omaa osaamistaan kehittämällä, kouluttautumalla sekä omia tuotteitaan konseptoimalla ja liikunnan ilosanomaa levittämällä. Tehdään yhdessä personal trainingista vieläkin suurempaa ja halutumpaa!

Pääset lukemaan lisää personal trainingista ammattina personal trainer- koulutusoppaastamme.

Kirjoittaja: Riku Aalto

Kuva: Veera Kurittu

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here