Pinnallisen voimantuottajan eli suoran vatsalihaksen (sixpack) tarkastelun jälkeen on aika edetä keskikerroksessa sijaitseviin keskivartalon sekatyöläisiin: On aika tutustua keskiluokkaan eli vinoihin vatsalihaksiin.

Tutustu keskiluokkaan

Vinot vatsalihakset ovat yhtä aikaa sekä asentoa ylläpitäviä lihaksia että liikkeen tuottajia. Se saattaa kuulostaa sekavalta, mutta toisaalta suurin osa lihaksista työskentelee monenlaisissa rooleissa päätoimenkuvansa lisäksi.

Vinojen vatsalihasten rakenne on äärimmäisen mielenkiintoinen, sillä ne kytkeytyvät (ristiin) toisiinsa erittäin voimakkaasti. Vastakkaisen puolen ulommat vinot vatsalihakset yhdistyvät keskellä, suoran vatsalihaksen alla, mutta myös sen päällä toisiinsa. Ne siis muodostavat yhdessä tupen suoran vatsalihaksen ympärille kytkien kaikki kolme rakennetta toisiinsa. Ne tukevatkin toinen toisiaan, jonkun lihaksista ottaessa aina enemmän roolia toisten avustaessa liikettä.

Kun tarkastellaan samalla puolella olevia vinoja vatsalihaksia, voidaan todeta niiden sijaitsevan päällekkäin. Ulompi vino vatsalihas onkin pinnallisin kyljen alueella sijaitsevista lihaksista. Se lähtee alimmista kylkiluista, rintakehän takasivuosasta ja kulkee kohti suoraa vatsalihaksen jännetuppea.

Sisempi vino vatsalihas sijaitsee seuraavassa kerroksessa, ulomman vinon vatsalihaksen alla. Monien lähteiden mukaan ne kulkevat suorassa kulmassa suhteessa toisiinsa. Osa säikeistä kulkeekin, mutta vain osa, sillä osa molempien lihasten säikeistä kulkevat lähes pystysuorassa linjassa, joten ne myös kykenevät tuottamaan liikettä moneen suuntaan. Monipuolinen syysuunta ja aktiivinen yhteistoiminta mahdollistavat vinoilta vatsalihaksilta myös sivutaivutuksen tekemisen.

Vinot vatsalihakset ovat keskivartalon sekatyöläisiä. Niiden roolina on paitsi tuottaa kierto- ja sivutaivutusliikkeitä, myös avustaa vartalon koukistuksissa sekä kontrolloida lantion sekä alaselän asentoa.

Lihastoimintaketjujen risteysalue

Sisempi vino vatsalihas kiinnittyy myös lanneselän kalvorakenteeseen, joka puolestaan sitoo sen selkärankaan. Tuo yhteys antaa sille mahdollisuuden kyseisen rakenteen kiristämiseen. Vinojen vatsalihasten rooli selkärangan tukijana ja liikettä kontrolloivana lihaksena onkin oleellinen osa sen toimintaa. Kyseinen kalvorakenne kiinnittyy lantioon, kaikkiin lannerangan ja alimpiin rintarangan nikamiin. Se on rakenteeltaan kolmelehtinen: Uloimpaan lehteen kiinnittyy leveä selkälihas, joka lanneselän kalvorakenteen avulla muodostaa jatkumon vastakkaisen ison pakaralihaksen kanssa. Sisempi vino vatsalihas kiinnittyy sen sijaan lanneselän kalvorakenteen keskimmäiseen lehteen.

Pitkiä vuoroja matalalla työteholla

Sisempi vino vatsalihas on niin sanottu globaali kontrolloiva lihas. Se tarkoittaa sitä, että sen tehtävänä on pitkäkestoinen työskentely matalalla teholla. Sen vuoksi siinä on merkittävä määrä hidasta lihassolukkoa, joka jaksaa tehdä työtä pitkään väsymättä.

Termit globaali ja kontrolloiva tarkoittavat liikehallintaan osallistuvaa lihasta, joka kykenee myös liikkeen tuottamiseen ja ennen kaikkea sen jarruttamiseen.

Laaja-alaisesti vaikuttavana, asentoa ylläpitävänä lihaksena sisempi vino vatsalihas pitää huolen lantion ja alaselän asennosta. Termit globaali ja kontrolloiva tarkoittavat liikehallintaan osallistuvaa lihasta, joka kykenee myös liikkeen tuottamiseen ja ennen kaikkea sen jarruttamiseen. Kontrolloivat lihakset voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: globaaleihin ja lokaaleihin lihaksiin. Lokaalit ovat sen sijaan paikallisia toimijoita eli pienempiä, jonka vuoksi niiden voimantuotto ei yleensä riitä aikaansaamaan myöskään liikettä.

Vinot vatsalihakset huolehtivat siitä, ettei lantiomme kallistuisi liikaa eteenpäin. Niiden työparina toimivat ison pakaralihaksen alla toimivat syvemmät pakaralihakset. Myös suoran vatsalihaksen alaosa huolehtii lantion asennosta ja liikkeen kontrollista, mutta voimakkaammassa kuormituksessa (ja hetkellisesti) kuin vinot vatsalihakset. Toisin sanoen suoran vatsalihaksen pitäisi aktivoitua kontrolloivaan rooliin vasta raskaissa liikkeissä, kun vinojen vatsalihasten tulisi huolehtia lantion ja selän optimaalisesta asennosta normaaleissa olosuhteissa (seisominen, kävely jne…).

Voimakkaimpia kiertoliikkeiden tuottajia ja tärkeimpiä kontrollereita

On helppoa päätellä, että vinot vatsalihakset huolehtivat myös kiertosuunnan kontrollista kun teemme epäsymmetrisiä liikkeitä. Samalla ne myös ovat voimakkaimpia kiertoliikkeen tuottajia keskivartalossamme. Kuulostaa monimutkaiselta, joten selvennetään: Toisten vinojen vatsalihasten tuottaessa kiertoa, toisen puolen lihakset jarruttavat ja pysäyttävät sen.

Vinot vatsalihakset osallistuvat myös vartalon koukistuksen, avustaen suoraa vatsalihasta. Näin ollen ne saavat harjoitusta jo suoran vatsalihaksen liikkeissä. Toisaalta niissä vinojen vatsalihasten liikkeissä, joissa vartalo koukistuu, on suora vatsalihas puolestaan avustamassa.

Lähde: Postaus sisältää otteita kirjasta VATSA (Fitra). Lue kirja ilmaiseksi tietopankissa! Klikkaa tästä.

Asiantuntijana: Ari-Pekka Lindberg, Trainer4You Oy

Ari-Pekka LinbergAri-Pekka Lindberg on kerryttänyt häikäisevän tietämyksen sekä kokemuksen toiminnallisesta anatomiasta ja sen soveltamisesta aina arjesta huippu-urheiluun. Päivittäisen fysioterapeutin (OMI adv., MDT Cert.) kliinisen työn lisäksi Ari-Pekalla on kouluttajana takana lähes vuosikymmenen mittainen ura, erityisosaamisalueena juuri toiminnallinen anatomia sekä kuntouttava ja harjoittelu.

Trainer4You:n kouluttajatiimin lisäksi hän on Anatomy Trains -organisaation kansainvälisessä kehittäjä- ja kouluttajakaartissa, vastuualueenaan toiminnallisen harjoittelun innovointi, kehittäminen ja kouluttaminen.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here