Terveellinen pohjoismainen ruokavalio ja kestävyyskunto ehkäisevät metabolista oireyhtymää ja tiedonkäsittelykyvyn heikkenemistä, osoittaa Reija Männikön väitöstutkimus.

Trainer4Youn kouluttajien joukossa on uunituore tohtori. Reija Männikkö on väitellyt terveystieteiden tohtoriksi Itä-Suomen yliopistossa. Reijan tutkimus lähti liikkeelle ajatuksesta, että hyvä vointi ja terveys muodostavat kokonaispaketin.

Väitöskirjan aiheena oli pohjoismaisen ruokavalion ja kestävyyskunnon vaikutus metabolisen oireyhtymän riskiin. Lisäksi tutkittiin ruokavalion yhteyttä kognitiiviseen toimintakykyyn.

Tässä yhteydessä kognitiivisella toimintakyvyllä tarkoitetaan tiedonkäsittelykykyä kuten muistia, hahmottamiskykyä tai uuden oppimista. Tutkimukseen osallistui keski-ikäisiä ja ikääntyneitä henkilöitä.

Tuore tutkimus osoittaa, että terveellinen pohjoismainen ruokavalio on yhteydessä parempaan kognitioon. Henkilöillä, jotka söivät pohjoismaisen ruokavalion mukaisesti, oli seurantajakson jälkeen selvästi parempi kognitiivinen toimintakyky.

“On luonnollista, että kaikilla ihmisillä tiedonkäsittely heikkenee jossain määrin ikääntymisen myötä. Joillakin tämä tapahtuu keskivertoa nopeammin tai enemmän, mikä voi johtaa myös dementiaan sairastumiseen. Voisi ajatella, että tutkimustiedon avulla riskitekijöitä voi ennaltaehkäistä tehokkaammin”, Reija Männikkö pohtii.

Hyvä kunto yhtä kuin pienempi metabolisen oireyhtymän riski

Väitöstutkimus osoittaa lisäksi, että suomalaisten ravitsemussuositusten mukainen pohjoismainen ruokavalio on yhteydessä pienempään metabolisen oireyhtymän riskiin. Metabolinen oireyhtymä on sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden kasaantuma.

Sairastumisriskiin vaikuttaa myös yksittäiset ruoka-aineet. Miesten osalta selvisi, että esimerkiksi marjat, kalat sekä palkokasvit ja pähkinät laskevat sairastumisriskiä. Naisten puolestaan kannattaa välttää liiallista makkaran syöntiä.

Kestävyyskunnon suhteen tulokset olivat selkeitä. Mitä parempi kunto, sitä pienempi riski sairastua metaboliseen oireyhtymään.

“Jos sekä kestävyyskunto, että ruokavalio on kunnossa, riski sairastua metaboliseen oireyhtymään on minimaalinen. Silloin esiintyvyys on vain viiden prosentin luokkaa. Jos kunto on huono ja ruokavalio retuperällä sairastumisriski nousee merkittävästi. Tässä ryhmässä esiintyvyys on luokkaa 55—57 prosenttia”, Reija toteaa.

Reijan omaa arkea tohtorintitteli ei tule muuttamaan merkittävästi, työt jatkuvat kuten tähänkin asti. Täysipäiväistä tutkijaa Reijasta ei tule vaan hän haluaa jatkossakin yhdistää tutkimustyön ja käytännönläheisen työn. Entä miltä se oma väitöstilaisuus tuntui?

“Ihan mukavasti se sujui. Alustuspuhe sai jopa ylistystä osakseen ja pärjäsin mielestäni hyvin. Päivästä jäi hyvä fiilis, voi tyytyväisin mielin sitten vanhana kiikkustuolissa muistella tilaisuutta. Mutta kyllä jännitti!”, Reija naurahtaa.

Reija Männikkö kouluttaa Trainer4Youlla ravintovalmentajia ja personal trainereita.


Lue lisää tutkimuksesta Ruokavalio ja fyysinen suorituskyky ikääntyneillä metabolisen oireyhtymän ja kognitiivisen toimintakyvyn näkökulmasta.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here